Om Medlemskab I FAB, Frederikssund

For at kunne modtage tilbud om bolig er medlemskab af FAB en forudsætning. Alle personer over 15 år kan optages som medlem. Det koster kr. 125,00 at blive meldt ind. Derudover koster det kr. 150,00 om året i ajourføringsgebyr at bevare sit medlemskab. Dette gebyr opkræves automatisk.

Ved indmeldelse tilsendes ansøgning og oversigt over Boligforeningens lejligheder.

Ønsker man at være aktiv boligsøgende koster dette kr. 175,00 pr. år. Opkrævning af ventelistegebyr sker automatisk ved udsendelse af girokort til alle medlemmer, som er noteret aktive.

Når din anciennitet berettiger til det, vil du blive tilskrevet, når en bolig bliver ledig i én af de afdelinger du søger.

Du bedes være opmærksom på, at der kan være meget lang ventetid. Der er generelt længst ventetid på de ældre og lidt billigere boliger, og kortest i de nyere afdelinger, der til gengæld har højere boligafgift, men også flere og moderne faciliteter. Den forventede ventetid for aktive boligsøgende er 20-25 år.

Som situationen er nu, kan det ikke forventes, at man får tilbudt lejlighed hurtigere end nævnt ovenfor.

Akutte behov kan ikke imødekommes

Selv om man ikke er aktiv boligsøgende, bevarer man stadig sit medlemsnummer forudsat at man har betalt det årlige ajourføringsgebyr. Når man engang vil søge bolig, træder man ind på ventelisten med den anciennitet, nummeret berettiger til.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vor udlejning.

 

Med venlig hilsen

Frederikssund Andels Boligforening